Tervetuloa Nosto Consulting Oy:n ranta-asemakaavojen projektisivustolle!

Tällä sivustolla voit tutustua käynnissä oleviin ranta-asemakaavaprojekteihimme. Sivustolla on lisäksi esimerkkejä ranta-asemakaavoista, joita olemme laatineet viime vuosina.

Sivustolla voit myös tutustua ranta-asemakaavoituksen periaatteisiin. Olemme laatineet maanomistajille oppaan, jossa on esitelty ranta-asemakaavasta saatavia hyötyjä sekä kerrottu, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa.

Ranta-asemakaavan laadinnan hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa alueen pinta-ala ja suunnittelutön yhteydessä tehtävien erillisselvitysten laadintatarve. Annamme pääsääntöisesti kokonaishinnan tarjoamallemme suunnittelutyölle kaavan vireilletulosta kunnan tekemään kaavan hyväksymiskäsittelyyn asti.

Nosto Consulting Oy

Comments are closed.