Ranta-alueen rakennusoikeus vahvistetaan ranta-asemakaavalla

Kenelle?

Maanomistajalla on lakiin perustuva oikeus laadituttaa ranta-alueelle ranta-asemakaava tai muutos olemassa olevaan ranta-asemakaavaan. Toisin kuin poikkeamisluvassa, ranta-asemakaavassa rakennusoikeus ratkaistaan pysyvästi.

Mitä ranta-asemakaava maksaa?

Tämä on luonnollisestikin yleisin kysymys, joka maanomistajalla on mielessä, kun puheeksi tulee ranta-alueelle kaavan laadinta. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa alueen pinta-ala ja suunnittelutön yhteydessä tehtävien erillisselvitysten laadintatarve. Annamme kokonaishinnan tarjoamallemme suunnittelutyölle kaavan vireilletulosta kunnan tekemään kaavan hyväksymiskäsittelyyn asti. Näin vältytään kaikilta kustannuksiin vaikuttavilta yllätyksiltä kaavatyön aikana.

Ota yhteyttä ja pyydä rohkeasti tarjous ranta-asemakaavan laadintatyöstä!

Miten ranta-asemakaava laaditaan?

Nosto Consulting Oy on laatinut maanomistajille helppolukuisen oppaan, jossa on esitelty ranta-asemakaavasta saatavia hyötyjä sekä kerrottu, mitä asioita tulisi ottaa huomioon kaavan laadinnassa.

Maailma muuttuu – onko tonttisi rakennusoikeus kunnossa?

Valtaosin voimassa olevat ranta-asemakaavat on laadittu 1970 ja 1980 -luvuilla vanhan rakennuslain aikaisina rantakaavoina. Sodan jälkeen syntynyt sukupolvi rakensi silloin mökkejä sen ajan vaatimustason mukaisesti. Luonnollisestikin rantakaavat ovat määräyksiltään sitä aika: kantovesi ja huussi.

2020-luvulle siirryttäessä vaatimukset ovat muuttuneet 40-50 vuoden takaisesta. Olemme siirtyneet mökkeilystä vapaa-ajanasumiseen. Vanha rantakaava ei välttämättä vastaa tämän päivän odotuksia (rakennusoikeus, vesihuolto, vierasmaja, venevaja). Olisiko aika muuttaa myös ranta-asemakaava 2020-luvun mukaiseksi?

 

Nosto Consulting Oy

Comments are closed.