Heinola

Heinolan kaupungissa laadittavana olevat ranta-asemakaavat

68/Rak Komeanrinne ranta-asemakaava, vireilletulo ja kaavaluonnos (päivätty 5.3.2021)

(Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 15.3.2021 lähtien kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 15.3. – 13.4.2021. Kaava-asiakirjat pidetään julkisesti nähtävinä myös Heinolan kaupungin Elinvoima toimialueen Maankäytössä, Rauhankatu 3, II kerros ja Kirkonkylän kyläpirtillä, Vanhatie 34 sekä kaupungin kotisivuilla https://www.heinola.fi/nahtavilla-olevat-kaavat-ja-katusuunnitelmat

Heinolan kaupunki

Comments are closed.