Ikaalinen

Ikaalisten kaupungin laadinnassa olevat ranta-asemakaavat:

Kaurarannan ranta-asemakaava, hyväksymiskäsittely 19.3.2024

Suunnittelualue käsittää Tevaniemen kyläalueella sijaisevan Kaurarannan kiinteistön 143-423-7-80. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276, ja suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,19 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 415 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 400 metriä.

Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja. Laadittavalla ranta-asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne olisivat valtakunnallisia tai maakunnallisesti merkittäviä.

Suunnittelualue on maakuntakaavassa kyläaluetta (a).

Ikaalisten kaupungin laadinnassa olevat rantaosayleiskaavat:

Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 3 (Iso-Röyhiö, Luhalahti), hyväksymiskäsittely 17.10.2023

Ikaalisten kaupunki

Comments are closed.