Ikaalinen

Ikaalisten kaupungin laadinnassa olevat rantaosayleiskaavat:

Kyrösjärven rantaosayleiskaava, osa 3 (Iso-Röyhiö, Luhalahti), ehdotus 21.1.2022

Ikaalisten kaupungin laadinnassa olevat ranta-asemakaavat:

Kaurarannan ranta-asemakaava, ehdotus 27.8.2021

Suunnittelualue käsittää Tevaniemen kyläalueella sijaisevan Kaurarannan kiinteistön 143-423-7-80. Suunnittelualue rajautuu seututiehen 276, ja suunnittelualueen pinta-ala on noin 16,30 hehtaaria. Suunnittelualueella on todellista rantaviivaa noin 415 metriä ja muunnettua rantaviivaa noin 400 metriä.

Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle kantatilatarkastelun mahdollistama määrä rakennuspaikkoja. Laadittavalla ranta-asemakaavalla ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, että ne olisivat valtakunnallisia tai maakunnallisesti merkittäviä.

Suunnittelualue on maakuntakaavassa kyläaluetta (a).

 

Ikaalisten kaupunki

Comments are closed.